Infonamiddagen schoolverlaters Nederlandse basisscholen

Als je wil inschrijven voor de infonamiddag vestiging Kinrooi: klik hier!

Als je wil inschrijven voor de infonamiddag vestiging Maaseik: klik hier!

Onze scholengemeenschap ontvangt uniek kwaliteitslabel!!

LEGO Education Innovation School

Het LEGO Education Innovation School of kortweg LEIS-logo is een kwaliteitslabel dat enkel wordt uitgereikt aan die scholen die voldoen aan een aantal voorwaarden zoals:

* het aanbieden van 'hands-on, minds-on' onderwijs 
* het verzorgen van train the trainer opdrachten
* beschikken over eigen LEGO Education Junior coaches

Alle ankerscholen binnen het project Ontdek Techniektalent voldoen aan deze voorwaarden en ontvingen hun eigen LEIS-certificaat.
Het kwaliteitslabel uniek is in de wereld! Kijk op de afbeelding voor meer informatie hierover!

Scholengemeenschap Harlindis en Relindis

Eenheid in verscheidenheid

Onze scholengemeenschap ijvert ervoor dat alle aandacht naar goed onderwijs gaat: het hart van een scholengemeenschap klopt nu eenmaal in de klas! Maar daarom moet goed onderwijs ook goed omringd zijn.

Dat is de reden waarom wij heel wat belangrijke organisatorische aspecten gecentraliseerd hebben in een aantal diensten op het niveau van de scholengemeenschap: zo kunnen we specialisten aantrekken die zich volledig op hun taak kunnen concentreren. Dat is ondermeer het geval voor het hele financiële gebeuren van de scholengemeenschap, alle infrastructuur, veiligheid en uiteraard het pedagogisch element.

Zo kunnen onze directeurs en leerkrachten zich op hun beurt weer volledig richten op hun kernopdracht: ervoor zorgen dat onze leerlingen in al onze vestigingen het goed hebben en dag in dag uit van goed onderwijs kunnen genieten.

Want kwaliteit, daar gaan wij voor!

Verhuur van onze infrastructuur

Onze scholengemeenschap beschikt over verschillende modern ingerichte les- en praktijklokalen. Bedrijven en organisaties kunnen onze vaklokalen huren voor opleidingen en seminaries. Tevens hebben wij een internaat dat tijdens de schoolvakanties verhuurd wordt. Daarnaast is er een ruime sporthal met aanliggende sportvelden.

Ook onze polyvalente zaal en verschillende vergaderlokalen stellen wij graag ter uwer beschikking. 
Voor meer informatie hierover klik hier!

Studeren in Vlaanderen?

Wat betekent eerste, tweede en derde graad?

Studeren in Vlaanderen?
De schooltijd tussen het lager en het hoger onderwijs, wordt in het Vlaamse onderwijs secundair onderwijs genoemd, perfect vergelijkbaar met het middelbaar onderwijs in Nederland. Leerlingen starten op de leeftijd van 12 jaar (onmiddellijk na de basisschool of het Nederlandse Groep 8 dus) in het secundair onderwijs. Dit duurt in principe 6 schooljaren (in bepaalde gevallen is een 7de jaar mogelijk), verdeeld in 3 graden van telkens 2 leerjaren. De 1ste graad sluit dus aan op het basisonderwijs en bereidt via keuzepakketten en basisopties voor op de studierichtingen en belangstellingsgebieden van de 2de graad.

1ste graad

1ste leerjaar
2de leerjaar
12 - 14 jaar

Vestigingen:
Maaseik - Pelserstraat
Neeroeteren - Zandbergerstraat
Kinrooi - Kloosterstraat

+32 89 56 32 32
+32 89 86 46 65
+32 89 70 25 43

2de graad

1ste leerjaar
2de leerjaar
14 - 16 jaar
Campus Harlindis en Relindis
Weertersteenweg 135A
3680 Maaseik
 

3de graad

1ste leerjaar
2de leerjaar
(3de leerjaar)
16 - 18 jaar
Campus Harlindis en Relindis
Weertersteenweg 135A
3680 Maaseik
 

 

Print-vriendelijke versiePDF versie
Comments