Vacature Algemeen coördinerend directeur (m/v)

Het bestuur van de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik-Kinrooi wenst aan te werven voor indiensttreding op 8 januari 2018, een voltijdse Algemeen coördinerend directeur (m/v).

Rol binnen de organisatie
U consolideert wat er in de afgelopen jaren ontwikkeld is. Daarnaast heeft u de opdracht, vanuit een christelijke inspiratie en betrokkenheid nieuwe en innovatieve stappen te zetten en hierbij duurzame keuzes te maken. In nauw overleg met het bestuur en de pedagogische leiding zet u een transparant traject uit voor de scholengemeenschap. U geeft leiding aan ontwikkelingen op onderwijsinhoudelijke, financieel/infrastructurele, organisatorische en personeelsmateries. Deze ontwikkelingen draagt u imagoversterkend intern en extern uit.

U staat borg voor een open, aangename werksfeer en vanuit die sfeer motiveert u medewerkers  tot het versterken van de professionele leercultuur ten bate van de leerlingen. 

Klik op het logo voor een functieomschrijving.

 

Verhuur van onze infrastructuur

Onze scholengemeenschap beschikt over verschillende modern ingerichte les- en praktijklokalen. Bedrijven en organisaties kunnen onze vaklokalen huren voor opleidingen en seminaries. Tevens hebben wij een internaat dat tijdens de schoolvakanties verhuurd wordt. Daarnaast is er een ruime sporthal met aanliggende sportvelden.

Ook onze polyvalente zaal en verschillende vergaderlokalen stellen wij graag ter uwer beschikking. 
Voor meer informatie hierover klik hier!

Studeren in Vlaanderen?

Wat betekent eerste, tweede en derde graad?

Studeren in Vlaanderen?
De schooltijd tussen het lager en het hoger onderwijs, wordt in het Vlaamse onderwijs secundair onderwijs genoemd, perfect vergelijkbaar met het middelbaar onderwijs in Nederland. Leerlingen starten op de leeftijd van 12 jaar (onmiddellijk na de basisschool of het Nederlandse Groep 8 dus) in het secundair onderwijs. Dit duurt in principe 6 schooljaren (in bepaalde gevallen is een 7de jaar mogelijk), verdeeld in 3 graden van telkens 2 leerjaren. De 1ste graad sluit dus aan op het basisonderwijs en bereidt via keuzepakketten en basisopties voor op de studierichtingen en belangstellingsgebieden van de 2de graad.

1ste graad

1ste leerjaar
2de leerjaar
12 - 14 jaar

Vestigingen:
Maaseik - Pelserstraat
Neeroeteren - Zandbergerstraat
Kinrooi - Kloosterstraat

+32 89 56 32 32
+32 89 86 46 65
+32 89 70 25 43

2de graad

1ste leerjaar
2de leerjaar
14 - 16 jaar
Campus Harlindis en Relindis
Weertersteenweg 135A
3680 Maaseik
 

3de graad

1ste leerjaar
2de leerjaar
(3de leerjaar)
16 - 18 jaar
Campus Harlindis en Relindis
Weertersteenweg 135A
3680 Maaseik
 

 

Bevraging

Beste

Alleenstaande ouders vormen een groeiende groep van mensen voor wie er beleidsmatig soms te weinig aandacht is.
Vandaar deze bevraging om de noden van deze groep beter in kaart te kunnen brengen.

Indien u, als alleenstaande ouder, de bevraging in bijlage invult kan er een beter zicht komen op de noden.

Print-vriendelijke versiePDF versie
Comments