Best student & Inspiring teacher Awards KULeuven

Tijdens het Sint-Barbarafeest worden aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven de ‘Best Student Awards’ uitgereikt aan de best scorende studenten uit de eerste bachelor ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur.  Deze studenten nomineren op hun beurt de leerkracht die hen het meest inspireerde tijdens hun middelbare schooltijd voor een ‘Inspiring Teacher Award’.

Onze school is dan ook zeer fier dat één van onze oud-leerlingen, Robin Geelen, dit jaar zo’n ‘Best Student Award’ mocht ontvangen voor zijn schitterende prestaties tijdens zijn eerste jaar ingenieurswetenschappen.  Zijn studieresultaten op onze school en zijn jaarlijkse finaleplaatsen in de wiskunde-olympiade lieten al vermoeden dat hij een uitzonderlijk talent was.

Op 7 december 2017 mocht hij, na de academische zitting t.a.v. de toekenning van de titel ereprofessor aan dhr. Dirk Fransaer, zijn award in ontvangst nemen uit handen van dhr. Michiel Steyaert, decaan faculteit ingenieurswetenschappen.  Daarna volgde nog een receptie in de prachtige machinezaal van het Thermotechnisch Instituut.

Van harte proficiat aan onze oud-leerling Robin Geelen en een dankjewel aan zijn fiere wiskundeleerkracht Sandra Verheyen voor haar begeestering en mentorschap binnen haar vak. 

Print-vriendelijke versiePDF versie

     

Comments