Best student & Inspiring teacher Awards KULeuven

Tijdens het Sint-Barbarafeest worden aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven de ‘Best Student Awards’ uitgereikt aan de best scorende studenten uit de eerste bachelor ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur.  Deze studenten nomineren op hun beurt de leerkracht die hen het meest inspireerde tijdens hun middelbare schooltijd voor een ‘Inspiring Teacher Award’.

Onze school is dan ook zeer fier dat één van onze oud-leerlingen, Robin Geelen, dit jaar zo’n ‘Best Student Award’ mocht ontvangen voor zijn schitterende prestaties tijdens zijn eerste jaar ingenieurswetenschappen.  Zijn studieresultaten op onze school en zijn jaarlijkse finaleplaatsen in de wiskunde-olympiade lieten al vermoeden dat hij een uitzonderlijk talent was.

Op 7 december 2017 mocht hij, na de academische zitting t.a.v. de toekenning van de titel ereprofessor aan dhr. Dirk Fransaer, zijn award in ontvangst nemen uit handen van dhr. Michiel Steyaert, decaan faculteit ingenieurswetenschappen.  Daarna volgde nog een receptie in de prachtige machinezaal van het Thermotechnisch Instituut.

Belgische delegatie naar Unesco headquarters in Parijs voor Ark of Inquiry project final conference

Een Belgische delegatie heeft deelgenomen aan de Ark of Inquiry final conference, georganiseerd in de UNESCO headquarters in Parijs op 20 november 2017. Erica Andreotti,  Renaat Frans en Johan Ardui hebben deelgenomen als vakdidactici en vertegenwoordigers van UC Leuven-Limburg, ook Belgische partner in het Ark of Inquiry project (http://www.arkofinquiry.eu/). Daarnaast kregen ook Martine Scheepers en Maarten Hermans, twee leerkrachten van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik,  en Joos van Cauwenberghe, een leerkracht uit RHIZO Kortrijk, de mogelijkheid om aan dit internationaal evenement deel te nemen.

Campuscrack op vrijdag 2 maart 2018

Schrijf je in met een team van max. 5 personen door een mailtje te sturen naar campuscrack [at] hotmail [dot] com.
Inschrijvingsgeld: 10 euro per team!

Solliciteren kan je leren

De leerlingen van 6 handel en 6 secretariaat-talen kregen een sollicitatietraining van Kitty Joosten en Mark Leeuw, recruiters bij Profcore. CV en motivatiebrief werden in de lessen Nederlands voorbereid en toegelicht tijdens een voorstelronde. Nuttige tips bij het opstellen van een cv een LinkedIn profiel kregen ze via website tools zoals Do you Buzz, Resume en Visualize.

In de eerste interactieve ronde moesten de leerlingen zichzelf te googelen als bewustwording van de invloed van sociale media. Daarna maakten ze een LinkedIn-profiel aan om hun zakelijk netwerk open te trekken.  Een aantal stellingen over gepaste houding en voorkomen werden uitvoerig besproken en door de leerlingen beoordeeld.  Als afsluiter leerden de leerlingen zichzelf, hun competenties en toekomstvisie te verwoorden in een elevator pitch. Voor de leerlingen van de leertrajecten Theoretisch-Technisch en Technisch-Praktisch volgen nog sollicitatietrainingen, ook in het kader van de Jobmarkt van Mosa-IC.

Print-vriendelijke versiePDF versie
Inhoud syndiceren

     

Comments